Pripravili sme pre vás vyhlásenie, ktoré informuje o ochrane osobných údajov.

V súlade s so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) prevádzkovateľ spoločnosť SKY Carpet Slovakia s.r.o. so sídlom na adrese Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 46191411 (ďalej len "spoločnosť"), spracuváva vaše osobné údaje v rozsahu a podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Ako chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame len na základe:

 • Zákonných podmienok
 • Na základe vyjadrenia vášho súhlasu
Ostatné zbierané údaje:
 • Môžeme zbierať aj iné údaje pomocou štandardných "webových" metód, ktoré používa väčšina moderného webu, ktorý každodenne navštevujete. Tieto údaje anonymizujeme alebo sa tieto informácie nedajú priamou alebo nepriamou metódou spárovať s užívateľom (nepovažujú sa za osobné údaje).

Všetky údaje spracovávame:

 • Bezpečne na základe bezpečnostnej politiky spoločnosti
 • Len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovávania
 • Údaje spracováva len poverený personál, ktorý je zaškolený
 • Zbierame len v takom rozsahu aby bolo možné splniť účel spracovania
 • Len na splnenie konkrétneho účel, údaje nepoužívame na iný účel
 • Naše internetové stránky komunikujú s vašim zariadením šifrovaným pripojením SSL

Ktoré údaje spracovávame

Pre správne fungovanie webstránky sky-carpet.sk musíme určité údaje získavať, zhromažďovať a ukladať aby sme vám umožnili prístup na našu stránku. Ďalej potrebujeme vaše osobné údaje napríklad na zrealizovanie objednávky (bez uvedených údajov Vám nevieme doručiť zásielku alebo vystaviť faktúru). Zbierame na našich stránkach analytické údaje, ktoré nám umožňujú lepšie fungovať a ponúkať Vám kvalitnejšie služby, prípadne máme integrované služby tretích strán či poskytovateľov.

Nižšie sa nachádzajú všetky metódy zbierania údajov:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete
 • Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (napríklad ak sa jedná o darček), je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
 • Pri objednaní tovaru potrebujeme pre korektné dodanie tovaru všetky povinne označené údaje
  • Meno, Priezvisko, Email, Telefónne číslo
  • Adresu fakturačnú, voliteľne dodaciu adresu
  • V prípade firemných zákazníkov podrobné fakturačné údaje
  • Váš súhlas so spracovaním údajov
  • Prípadné informácie, ktoré uvediete v časti: Poznámky k objednávke
 • Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.
 • Pokiaľ využijete službu Vizualizácia Vášho priestoru s naším kobercom, budeme vaše osobné údaje uvedené v spoločnej komunikácii tiež spracovávať.
 • Pokiaľ využijete službu Odporučíme Vám vhodný koberec, budeme vaše osobné údaje uvedené v spoločnej komunikácii tiež spracovávať.
 • Ak ste sa prihlásili na odber našich newsletterov prostredníctvom e-mailu, spracúvame vašu e-mailovú adresu.
 • Prostredníctvom nášho kontaktného formulára nám odosielate osobné informácie, ktoré nám poskytnete. Prijmeme ich formou štandardného emailu. Údaje, ktoré nám poskytujete
  • Meno, Priezvisko prípadne oslovenie
  • Email, telefóne číslo
  • Vašu správu, ktorú nám zasielate
Cookies
 • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy vo Vašom internetovom prehliadači malé dátové súbory, tzv. cookie.
 • Neobsahujú osobné údaje
 • Pomáhajú nám pri niektorých funkciách stránky (naposledy navštívené výrobky na našej stránke, prihlásený užívateľ - uľahčujeme Vám prihlasovanie, obsah nákupného košíka) sa používajú krátkodobé Cookies (po ukončení návštevy našej stránky sa automaticky zmažú) alebo dlhodobé, ktoré nám pomáhajú v štatistike návštevnosti
 • Ak si prajete odstrániť Cookies môžete to vykonať vo vašom internetovom prehliadači. Môžete aj zakázať používanie akýchkoľvek Cookies. Tieto úpravy môžu však spôsobiť nefunkčnosť veľkého počtu webstránok, ktoré navštevujete.
 • Niektoré nižšie uvedené služby môžu používať Cookies
Google Analytics
 • Aby sme mohli zlepšovať naše služby používame analytické nástroje od firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA)
 • Pri spracovávaní údajov firma Google aplikuje postupy podľa certifikátu ISO 27001 a vyhovujú aj štítu na ochranu osobných údajov EÚ
 • Služba zbiera údaje používania webovej stránky ako aj vlastnosti vášho prehliadača, vaša IP adresa je anonymizovaná
 • Pre identifikáciu používa služba súbory Cookies
 • Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúci odkaz - zakázať službu Google Analytics (na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky)
 • Môžete aj zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.
Vložené pluginy sociálnych/užitočných služieb
 • Na webovej stránke používame pre obohatenie obsahu takzvané sociálne/užitočné pluginy
  • YouTube plugin pre vkladané videá
   (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA)
  • Facebook plugin pre vkladanie sociálneho obsahu sprostredkované službou facebook
   (prevádzkovaná spoločnosťou FacebookInc., 1601 S. CaliforniaAve, PaloAlto, CA 94304, USA)
  • Google Maps plugin pre vkladanie interaktívnej mapy
   (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA)
 • Uvedené pluginy nám nepredávajú analytické údaje bez vašej priamej interakcie
 • Pri priamej interakcie nám môžu poskytnúť informáciu o tom že sa Vám daný príspevok páči (po kliknutí na ikonu alebo tlačidlo páči sa mi to)
 • Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

 • Plnenie a uzavretie zmluvy
  Osobné údaje v hlavnej miere spracovávame, kvôli tomu aby sme vedeli s vami uzavrieť kúpnu zmluvu, pre tovar, ktorý si u nás chcete zakúpiť. Následne údaje spracovávame na to aby sme vedeli tovar riadne doručiť. Teda na základe právneho dôvodu spracovávame fakturačné a doručovacie údaje či kontaktné.

 • Oprávnené záujmy
  Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. Zároveň môžeme s Vami komunikovať telefonicky alebo emailovo pre poskytovanie našich služieb poradenstva.

 • Súhlas
  Na účely zasielania newsleterov spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Štandardné doby na vymazanie údajov

 • Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, u daňových dokladov je to najmenej 10 rokov).
 • V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

 • Právo na prístup
  Máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré sme o vás zozbierali a ako vaše osobné údaje používame.

 • Právo na opravu
  Ak si myslíte že máme nesprávne údaje môžete nás požiadať o opravu týchto údajov.

 • Právo na vymazanie
  Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Môžeme však odmietnuť zmazanie časti vašich osobných údajov ak máme zákonnú povinnosť uchovávať (napríklad daňové doklady).

 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu, ku ktorým sme získali váš súhlas alebo na základe zmluvy.

 • Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
  Nepoužívame automatizované rozhodovanie (vrátane Profilovania) v zmysle článku 22 GDPR. Ak si na to vyslovene nevyžiadame vaše povolenie.

 • Právo podať sťažnosť
  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť.
  Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme v právne prípustnom rozsahu odovzdávať aj tretím stranám mimo našu spoločnosť. K týmto externým príjemcom môžu predovšetkým patriť

 • Účtovná firma - ktorá nám spracováva účtovné doklady:
  • AMIKA s. r. o., Mlynská 295/14 911 01 Trenčín
 • Kuriérska spoločnosť - ktorá vám dodá tovar:
  • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Poskytovateľ webového priestoru a e-shop šablóny
  • VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 • Platobné brány a platobné karty
  Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
 • Štátne orgány
  V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich iným spôsobom poskytovať na komerčné účely.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov.

Súhlas so súbormi cookie